Podrobná pravidla akce Jarní bonus ISOTRA Venkovní žaluzie ISOTRA 7 + 1 zdarma

Vložte svůj text...

Společnost ISOTRA a.s. připravila pro své zákazníky speciální akci na začátek sezóny "VENKOVNÍ ŽALUZIE ISOTRA 7 + 1 ZDARMA".

Pravidla akce

 • Bonus venkovní žaluzie zdarma (dále jen BONUS) je možné získat ke každé závazné objednávce venkovních žaluzií, kterou potvrdí zákazník v síti prodejců ISOTRA Partner (platí pro Českou republiku a Slovensko) nebo u prodejců společnosti ISOTRA a.s. (platí pro zahraniční trhy), (dále jen obchodní partner), a to v termínu od 21. 2. 2022 do 15. 4. 2022. Objednávka se musí vztahovat na produkty, které vyrábí nebo dodává společnost ISOTRA a.s.
 • BONUS se vztahuje na níže uvedené produkty:
  1. Venkovní žaluzie Cetta 65, 80, Flexi.
  2. Venkovní žaluzie Zetta 70, 90.
  3. Venkovní žaluzie Setta 65, 90.
  4. Venkovní žaluzie Viva.
 • BONUS je možné získat na základě následujících pravidel:
  1. Zákazník závazně objedná venkovní žaluzie v termínu trvání akce.
  2. Zákazník závazně objedná venkovní žaluzie v síti prodejců ISOTRA Partner (platí pro Českou republiku a Slovensko) nebo u prodejců společnosti ISOTRA a.s. (platí pro zahraniční trhy).
  3. Vždy platí princip akce 7 + 1 zdarma, tzn. pokud zákazník objedná 8 venkovních žaluzií, má 1 zdarma, pokud objedná 14 žaluzií, má 2 zdarma atd. Maximální počet venkovních žaluzií na jednu objednávku je 40 ks, tzn. že zákazník může získat maximálně 5 ks venkovních žaluzií zdarma.
  4. Vždy platí, že BONUS se vztahuje na venkovní žaluzii/žaluzie s nejmenší plochou m2.
  5. Vždy platí, že BONUS se vztahuje na motorické provedení venkovní žaluzie s motory A-OK.
 • Nezbytnou podmínkou získání BONUSU je vygenerování unikátního kódu na:
 • https://isotra.cz/venkovni-zaluzie
 • Na těchto stránkách si zákazník nakonfiguruje venkovní žaluzie. Před odesláním nezávazné poptávky, v posledním kroku konfigurace, bude mít zákazník možnost vygenerovat unikátní kód pro získání BONUSU. Po získání unikátního kódu se automaticky přepočte celková cena za venkovní žaluzie. Cena je uvedena včetně DPH a bez montáže.
 • Po odeslání nezávazné poptávky obdrží zákazník e-mail shrnutím konfigurace venkovních žaluzií, včetně unikátního kódu. Toto potvrzení si zákazník ponechá u sebe pro zpětnou kontrolu podmínek akce.
 • Do 24 hodin od odeslání nezávazné poptávky bude zákazníka kontaktovat obchodní partner společnosti ISOTRA a.s. z důvodu osobní konzultace zadané konfigurace, vyměření, montáže a finální objednávky.
 • V případě uzavření zakázky se prokáže zákazník našemu obchodnímu partnerovi unikátním kódem pro uplatnění BONUSU.
 • Hodnota BONUSU bude odečtena z celkové ceny objednávky včetně DPH.
 • Akce se může zúčastnit každá fyzická osoba starší 18 let. BONUS lze uplatnit na každou novou závaznou objednávku splňující podmínky výše uvedené.

Podrobná pravidla akce

 • Pořadatelem akce "VENKOVNÍ ŽALUZIE ISOTRA 7 + 1 ZDARMA" (dále jen BONUS) je společnost ISOTRA a.s. (dále jen pořadatel), se sídlem Bílovecká 2411/1, 74601 Opava, IČ: 47679191, DIČ: CZ47679191. Akce platí pro území České a Slovenské republiky a vybrané zahraniční trhy.
 • Akce se může účastnit každá fyzická osoba starší 18 let (dále jen účastník akce), která si v daném období od 21. 2. 2022 do 15. 4. 2022 včetně závazně objedná venkovní žaluzie. Akce se vztahuje na následující produkty: Venkovní žaluzie Cetta 65, 80, Flexi; Zetta 70, 90; Setta 65, 90; Viva.
 • Závazná objednávka musí být realizována v síti prodejců ISOTRA Partner (platí pro Českou republiku a Slovensko) nebo u prodejců společnosti ISOTRA (platí pro zahraniční trhy), (dále jen obchodní partner) jejichž seznam je uveřejněný na isotra.cz/sit-prodejcu-isotra-partner. Akce se vztahuje na standardní i příplatkové provedení produktů a na základní i příplatkové barevné provedení.
 • Bonus je možné získat na základě následujícího pravidla:
  1. Zákazník závazně objedná venkovní žaluzie v termínu trvání akce.
  2. Zákazník závazně objedná venkovní žaluzie v síti prodejců ISOTRA Partner (platí pro Českou republiku a Slovensko) nebo u prodejců společnosti ISOTRA (platí pro zahraniční trhy).
  3. Vždy platí princip akce 7 + 1 zdarma, tzn. pokud zákazník objedná 8 venkovních žaluzií, má 1 zdarma, pokud objedná 14 žaluzií, má 2 zdarma atd. Maximální počet venkovních žaluzií na jednu objednávku je 40 ks, tzn. že zákazník může získat maximálně 5 ks venkovních žaluzií zdarma.
  4. Vždy platí, že BONUS se vztahuje na venkovní žaluzii s nejmenší plochou m2.
  5. Vždy platí, že BONUS se vztahuje na motorické provedení venkovní žaluzie/žaluzií s motory A-OK.
 • Nezbytnou podmínkou získání BONUSU je vygenerování unikátního kódu na: https://konfigurator.isotra.cz/venkovni-zaluzie

Na těchto stránkách si zákazník nakonfiguruje venkovní žaluzie. Před odesláním nezávazné poptávky, v posledním kroku konfigurace, bude mít zákazník možnost vygenerovat unikátní kód pro získání BONUSU. Po získání unikátního kódu se automaticky přepočte celková cena za venkovní žaluzie. Cena je uvedena včetně DPH a bez montáže.

 • Svůj souhlas s účastí na akci pořadatele prokazuje účastník akce vygenerováním unikátního kódu na webových stránkách uvedených v bodu 5 a odesláním nezávazné poptávky. Cena je uvedena včetně DPH a bez montáže.
 • Ze soutěže jsou vyloučeni všichni zaměstnanci společnosti pořadatele, všichni jeho smluvní obchodní partneři a jejich zaměstnanci a osoby jim nebo jejich zaměstnancům blízké ve smyslu § 22 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Účastníkovi akce nárok na bonus nevznikne, zjistí-li pořadatel či bude-li mít důvodné podezření na spáchání podvodného nebo nekalého jednání ze strany účastníka akce či jiné osoby, která dopomohla danému účastníkovi akce k získání bonusu.
 • Účastník akce není oprávněn nárokovat jiné plnění, než je uvedené v podrobných pravidlech akce a bonus není možné vymáhat soudní cestou.
 • Pořadatel akce si vyhrazuje právo kdykoliv v průběhu trvání akce pozměnit pravidla či akci úplně zrušit bez udání důvodu a náhrady. Informace o akci pořadatele proběhnou ve vybraných on-line komunikačních kanálech a inzerci společnosti ISOTRA a.s., na webových stránkách pořadatele: isotra.cz a příslušných jazykových mutacích.
 • Účastí na akci pořadatele vyjadřuje účastník akce svůj souhlas s těmito podrobnými pravidly akce a zavazuje se je dodržovat. Zároveň tím vyjadřuje svůj souhlas podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů se správou a zpracováním osobních údajů, a to do odvolání tohoto souhlasu. Udělení výše uvedeného souhlasu účastníka akce je dobrovolné. Účastí na akci pořadatel vyjadřuje účastník akce svůj souhlas se zařazením svých osobních údajů do databáze pořadatele, stejně jako s jejich následným zpracováním pro marketingové účely pořadatele, tj. mimo jiné pro účely nabízení produktů a služeb, včetně zasílání informací o pořádaných akcích, produktech a jiných aktivitách, jakož i zasílání obchodních sdělení pořadatele prostřednictvím elektronických prostředků v souladu se zákonem č. 480/2004 Sb., o některých službách informačních společností, v platném znění. Souhlas dle předchozí věty uděluje soutěžící na dobu do odvolání tohoto souhlasu.